Interview: Transport van chemotherapie, een robot assisteert zorgverleners

Beschrijving

Interview : Transport de chimiothérapies, un robot assiste les soignants

Ter gelegenheid van de Lente van de Robotica kwam Eric LEMONNIER, Logistiek Manager bij de CH van Cholet, tussenbeide om zijn ervaring te delen over de installatie van een autonome mobiele robot in het Ziekenhuiscentrum.

De hoofdopdracht van de heer LEMONNIER is het beheer van de logistieke diensten van de instelling, met name het algemene beheer van de stroom van ondersteunende diensten naar de zorgeenheden. In het ziekenhuiscentrum van Cholet zijn de evolutie en verbetering van de ziekenhuislogistiek het onderwerp van een globale reflectie, onder meer met de implementatie van “last mile logistics” ten voordele van zorgprofessionals.