Valpreventie is een verantwoordelijkheid van de hele maatschappij.

Beschrijving

In de Belgische zorginstellingen circuleren heel wat cijfers over valincidenten en de basis waarop die cijfers berekend worden verschilt ook naargelang de zorginstelling. In het algemeen kan men stellen dat één derde van de 65-plussers jaarlijks het slachtoffer is van een valpartij, ongeacht de ernst of de locatie: thuis, in het woonzorgcentrum, in het revalidatiecentrum of in het ziekenhuis.
Preventie, preventie en nog eens preventie
Het kan niet genoeg benadrukt worden: een eerste stap richting een succesvolle valpreventie is voldoende aandacht schenken aan het fenomeen van de valproblematiek zelf. In dat kader wijst Prof. Dr. Ivan Bautmans, hoofd van de vakgroep Gerontologie en onderzoeksgroep Frailty in Ageing (VUB), op de sensibilisering van studenten: “Doorheen de opleidingen van de VUB die aanleunen bij de specialiteit Geriatrie trachten we studenten zoveel mogelijk te wijzen op het belang van een sterk valbeleid en de cruciale rol die een coördinator Valpreventie speelt binnen een zorginstelling.”
Valpreventie, dat is ook het wegnemen van de betutteling van ouderen: “Ouderen krijgen vaak al een slachtofferlabel nog vóór ze zijn gevallen. Er is werk aan de winkel om een positieve boodschap te brengen, een boodschap dat bijvoorbeeld voldoende beweging een positief effect heeft op de cognitieve functies,’ besluiten Prof. Dr Bautmans en Prof. Dr. Lieten.