XuP-Med

Beschrijving

XuP-Med

Een gebruiksvriendelijk ontwerp, een veilige kast, XuP-Med is een autonome mobiele robot bedoeld voor het transport van medische goederen (diagnostiek, bloedzakken, medicijnen, chemotherapie, enz.) door gezondheidsinstellingen (laboratoria, ziekenhuizen, enz.).
De mobiele robot draagt daarmee bij aan het verminderen van de verplaatsingen van zorgpersoneel. Deze beperking van energie-intensief reizen draagt bij aan de vermindering van P.S.R. (psychosociale risico’s) en aandoeningen aan het bewegingsapparaat (musculoskeletale aandoeningen) van het personeel. Zorgverleners kunnen zich dan concentreren op hun taken met een hogere waarde, terwijl XuP-Med zorgt voor het transport van producten van de ene afdeling naar de andere.

De Ondertussen mobiele robots hebben als missie het afleveren van medische goederen door de verschillende afdelingen van het Ziekenhuis. “Ondertussen…” kunnen medewerkers fysiek bij patiënten blijven en zich focussen op hun core business. Patiënten zijn dan veiliger met zorgverleners altijd in de buurt. De kwaliteit en nauwkeurigheid van de zorgverlening wordt gemaximaliseerd.

Ondertussen kunnen mobiele robots navigeren in complexe omgevingen, in aanwezigheid van het grote publiek, brancarddragers, enz. terwijl ze zorgen voor een optimale efficiëntie in hun transport en zonder wijziging van de bestaande infrastructuur. Ze bevatten veiligheidskenmerken (intrinsieke veiligheid, sensoren, camera’s, enz.) om interactie tussen mens en robot te vergemakkelijken.