Wetenschappelijke Raad van Soins & Santé 2025

De wetenschappelijke Raad van Soins & Santé is het geven van onafhankelijk wetenschappelijk advies over de relevantie van de thema’s en onderwerpen die worden besproken op de (niet-AViQ) conferenties die tijdens de beurs Soins & Santé worden gehouden.

Mr Stéphane Baudry

Hoogleraar aan de Faculteit Mobiliteitswetenschappen van de ULB

Mr Jean-François Didot

Voorzitter van de ADMR

Mr Frédéric Huel

Directeur van de Ainés Sector bij ISPPC

Mr Patrick Laisnez

Manager Zorg & Welzijn

Dr Luc Lefèbvre

Erevoorzitter SSMG

Dr Alex Peltier

Medisch directeur van de Alliance des Mutualités Chrétiennes

Mr Peters

Lid van het Uitvoerend Comité van het ACN en van het FASD-beheerscomité.

Mr Pincé

Hoogleraar aan de School voor Volksgezondheid van de ULB

Mr Alain Legros

Voorzitter van Vestalia (Fondation d’Utilité Publique)

Bedankt aan onze partners​